JIP Rotterdam biedt meer dan alleen individuele hulpverlening en het geven van informatie en advies. U kunt ons ook inschakelen voor (gratis) preventieve educatie.

Lessen en cursus Geld€nzo
Veel jongeren groeien op in armoede of hebben schulden. Daarom ontwikkelde het JIP Rotterdam lessenpakketten voor leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en ook het universitair onderwijs. De lesstof is natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de leerlingen, en belicht alle aspecten van geld. Ook kunnen we op verzoek een speciaal of actueel onderwerp belichten, zoals bijvoorbeeld geldezel-fraude of budgetteren. Door middel van spelletjes en opdrachten worden jongeren aangespoord om actief na te denken over geldzaken. We hebben voor 18 plussers een cursus budgetteren, maar ook voor die doelgroep kunnen we maatwerk leveren. Bijvoorbeeld een cursus solliciteren. Interesse? Neem dan contact op met het JIP Rotterdam via telefoonnummer 06- 38 03 67 34 of stuur een mail naar rotterdam@jip.org.

JIP on tour
Het JIP Rotterdam gaat er ook op uit.  Zo kunnen we langskomen op scholen, buurthuizen of andere organisaties in Rotterdam, zodat kinderen en jongeren kennis met ons en onze dienstverlening kunnen maken. Ook geven we lessen en trainingen die we koppelen aan speciale themaweken. Denk aan de themaweken:

  • De week van de liefde (februari)
  • De week van het geld (maart) 
  • De week tegen pesten(september)